Terms & Condition

เงื่อนไขการใช้งานของ อินเตอร์วีโว่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์นี้ www.interviwo.com (เว็บไซต์) เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย บริษัท อินเตอร์วีโว่ จำกัด 

 

หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้อยู่ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะกำหนดความสัมพันธ์ กับ บริษัท อินเตอร์วีโว่ จำกัด ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้:

1. คำจำกัดความ

ผู้แต่ง หมายถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในไซต์ในฐานะผู้แต่ง

ผู้สมัคร หมายถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ในฐานะผู้สมัคร

นายจ้าง หมายถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ในฐานะนายจ้าง

สัมภาษณ์ หมายถึงการตอบคำถามโดยผู้สมัคร จากคำถามที่ร้องขอโดยนายจ้าง

 

การตอบสัมภาษณ์ หมายถึงเนื้อหาที่สร้างโดยผู้สมัครในระหว่างการสัมภาษณ์


บทสัมภาษณ์ หมายถึงเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์โดยผู้เขียนหรือนายจ้างซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างใช้เพื่อประเมินผลผู้สมัคร

เนื้อหาที่โพสต์ หมายถึงเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์หรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์โดยผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงบทสัมภาษณ์ คำตอบสัมภาษณ์ ประวัติผู้แต่ง ประวัติผู้สมัคร ประวัตินายจ้าง หน้าที่ที่นายจ้างต้องการ ข้อมูลอ้างอิง และเนื้อหาอื่นใด ที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลวิดีโอ ภาพถ่าย, เอกสาร, ไฟล์, ความคิดเห็นและข้อมูลอื่น ๆ

เว็บไซต์ หมายถึงพื้นที่การจ้างงานออนไลน์ที่ช่วยให้นายจ้างสามารถประเมินผู้สมัครรับโอกาสในการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้ที่ บริษัท อินเตอร์วีโว่ จำกัด และรวมถึงบริการคุณลักษณะหรือรูปแบบในอนาคตทั้งหมดที่เรามีให้ที่ บริษัท อินเตอร์วีโว่ จำกัด

ใช้ หมายถึงบทสัมภาษณ์ได้รับการคัดเลือกโดยนายจ้าง และนายจ้างได้ขอให้ผู้สมัครกรอกบทสัมภาษณ์และนายจ้างได้ดูการตอบกลับการสัมภาษณ์ของผู้สมัคร

ผู้ใช้ หมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์รวมทั้งผู้เขียนนายจ้างและผู้สมัครและรวมถึงคุณ

เรา หรือ อินเตอร์วีโว่ หมายถึง บริษัท อินเตอร์วีโว่ จำกัด และ 'เรา' 'ของเรา' หรือคำอื่นใดที่คล้ายคลึงกันมีความหมายตรงกับ บริษัท อินเตอร์วีโว่ จำกัด

คุณ หมายถึง คุณหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่คุณแสดงเมื่อคุณเป็นผู้ใช้เว็บไซต์และ "คุณ" หรือคำอื่นใดที่คล้ายกันมีความหมายตรงกับความสัมพันธ์ของคุณ

2. สัญญา

(ก) ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับ บริษัท อินเตอร์วีโว่ จำกัด เมื่อคุณเป็นผู้ใช้เว็บไซต์และควบคุมการให้บริการและการใช้เว็บไซต์ของเรา

(ข) คุณรับทราบว่าเมื่อคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้เว็บไซต์คุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของข้อตกลงฉบับนี้โดยปราศจากเงื่อนไขโดยเลือกตัวเลือก 'ฉันยอมรับ' ระหว่างการลงทะเบียน

(ค) หากคุณใช้เว็บไซต์ในนามของนิติบุคคล คุณรับทราบว่าการลงทะเบียนของคุณบนเว็บไซต์เป็นการผูกมัดนิติบุคคลที่คุณเป็นตัวแทนและคุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการทำสัญญาในนามของและเพื่อ ผูกมัดนิติบุคคลตามกฎหมายที่คุณเป็นตัวแทน

3. สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้

(ก) อินเตอร์วีโว่ ไม่ยอมรับการลงทะเบียนผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณลงทะเบียนบนไซต์ในฐานะผู้ใช้คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 13 ปี

(ข) อินเตอร์วีโว่ ไม่ดำเนินการตรวจสอบความผิดทางอาญาเบื้องหลังผู้ใช้ของตน หากคุณเป็นผู้ใช้เว็บไซต์คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลใด ๆ และไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศในเขตอำนาจศาลใด ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อนี้

(ค) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณเป็นไปตามกฎหมายและไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้กับคุณ

(ง) บัญชีของคุณเป็นของคุณและใช้สำหรับคุณเท่านั้น คุณต้องไม่อนุญาตหรือทำให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณและคุณจะต้องไม่โอนบัญชีไปให้บุคคลอื่น

4. อินเตอร์วีโว่ และคุณ

(ก) อินเตอร์วีโว่ เป็นตลาดออนไลน์ที่ช่วยให้นายจ้างสามารถประเมินผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์

(ข) เว็บไซต์ ไม่ได้ให้คำแนะนำในรูปแบบใด ๆ คุณไม่ควรตัดสินใจบนพื้นฐานของเว็บไซต์นี้เนื่องจากอาจไม่เพียงพอหรือเหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

(ค) อินเตอร์วีโว่ ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์ของผู้สมัครนายจ้างหรือผู้ประพันธ์ เราไม่รับรองหรือแนะนำผู้สมัคร บทสัมภาษณ์ การตอบรับ หรืองานที่นายจ้างเสนอ 

 

อินเตอร์วีโว่ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณ ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ สำหรับการตัดสินใจที่คุณทำขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้

(ง) ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์ (ซึ่งอาจรวมถึงระบบการประเมินความเข้ากันได้ของ อินเตอร์วีโว่ ในปัจจุบันหรือในอนาคต) ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ อินเตอร์วีโว่ คุณต้องไม่ คัดลอก ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน แจกจ่าย หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบจาก (หรือพยายามทำสิ่งเหล่านี้) ทรัพย์สินทางปัญญาของ อินเตอร์วีโว่

5. โพสต์เนื้อหา

(ก) เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แล้วคุณสามารถอัพโหลดเนื้อหาที่โพสต์ลงในเว็บไซต์ได้

(ข) คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์ของคุณ แต่เพียงผู้เดียว และรับภาระทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว คุณต้องรับรองว่า:

(1) เนื้อหาที่โพสต์ของคุณเป็นจริงเที่ยงตรงถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิด

(2) เนื้อหาที่โพสต์ของคุณ ไม่มีความรุนแรง เป็นที่รังเกียจ เหยียดผิว ไม่เหมาะสม และไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้กับคุณ และ

(3) คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการเผยแพร่เนื้อหาที่โพสต์ของคุณ และเนื้อหาโพสต์ของคุณไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิทางศีลธรรมของบุคคลอื่น

และคุณต้องปกป้องเรา สำหรับการเรียกร้องหรือการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเนื้อหาของคุณที่โพสต์ไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้

(ค) เราไม่มีภาระผูกพัน แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์ของคุณ และลบออก หากเราเชื่อว่าเนื้อหาที่โพสต์ของคุณไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้

(ง) เมื่อคุณอัพโหลดเนื้อหาที่โพสต์ คุณจะให้สิทธิ์ อินเตอร์วีโว่ โดยอิสระในการใช้ทำซ้ำ แก้ไข ปรับ ใช้และเผยแพร่เนื้อหาในเนื้อหาที่โพสต์ ซึ่งรวมถึง สิทธิ์ในสัญญาอนุญาตย่อย ตามความจำเป็น สำหรับ อินเตอร์วีโว่ ในการจัดหาและดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ คุณสละสิทธิ์ที่คุณอาจมีในเนื้อหาที่โพสต์ให้แก่ อินเตอร์วีโว่

6. ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

(ก) เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในนโยบายส่วนบุคคลของเราซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์

(ข) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า การเรียกดู หากคุณอนุญาตให้ใช้คุกกี้ เนื้อหาที่โพสต์ของคุณอาจจัดเก็บโดยเราเพื่อใช้โดยบุคคลที่สาม

(ค) ภายใต้ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การส่งผ่านข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ในหรือผ่านทางเว็บไซต์จะต้องรับผิดชอบด้วยตัวคุณเอง

7. ผู้สมัคร - ข้อกำหนดเฉพาะ

หากคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ในฐานะผู้สมัคร ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้จะมีผลกับคุณ:

(ก) คุณรับทราบและยอมรับว่า เราอาจค้นหาและประเมินเนื้อหาที่โพสต์ของคุณเกี่ยวกับเรา เพื่อใช้ในการจัดหาและดูแลเว็บไซต์ คุณอาจได้รับการติดต่อจากนายจ้าง เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ และหรือโอกาสในการทำงาน

(ข) คุณยืนยัน และรับรอง ว่า การตอบกลับคำสัมภาษณ์ใด ๆ จะเกิดขึ้นโดยสุจริต และแสดงถึงงานของคุณเอง คุณต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิทางศีลธรรมของบุคคลอื่นในระหว่างการสร้างคำตอบหรือขณะสัมภาษณ์

(ค) คุณรับทราบและตกลงว่า อินเตอร์วีโว่ ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดของเว็บไซต์ ในการเป็นตัวแทน รับรอง หรือรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย ซึ่งมีอยู่ว่าคุณจะได้รับข้อเสนองาน หรือคุณจะได้รับการติดต่อจากนายจ้าง นอกจากนี้คุณยังรับทราบและยอมรับว่า อินเตอร์วีโว่ ไม่ได้เป็นตัวแทน รับรอง หรือการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในแง่ของความเหมาะสมที่แท้จริงของงานใดๆ ที่นายจ้างเสนอให้คุณ

8. นายจ้าง - ข้อกำหนดเฉพาะ

หากคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์ในฐานะนายจ้าง ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้จะมีผลกับคุณ:

(ก) คุณต้องใช้เว็บไซต์นี้เพื่อโอกาสในการทำงานโดยสุจริตที่มีอยู่จริงและสามารถมอบแก่ผู้สมัครที่เหมาะสมได้

(ข) คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อรับสมัครงานสำหรับงานที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะ งานที่มีเงื่อนไขที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการรับสมัครในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

(ค) คุณรับทราบว่าคุณอาจได้รับรายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัคร (ตามที่เราได้รับผ่านเว็บไซต์) คุณต้องใช้รายละเอียดดังกล่าวตามวัตถุประสงค์และไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใด คุณต้องไม่ส่งโฆษณาการสื่อสารทางอีเมลจำนวนมาก หรือการติดต่อสื่อสารแบบ "สแปม" อื่น ๆ

(ง) คุณรับทราบและยอมรับว่า อินเตอร์วีโว่ ไม่ได้ดำเนินการใดๆ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดของเว็บไซต์ ในการเป็นตัวแทน รับรอง หรือการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งผู้สมัครมีความเหมาะกับงาน ผู้สมัครจะตอบสนองความต้องการของคุณ หรือบทสัมภาษณ์ หรือคำตอบจากการสัมภาษณ์จะตอบสนองความต้องการของคุณ นอกจากนี้คุณยังรับทราบและยอมรับว่า อินเตอร์วีโว่ ไม่ได้เป็นตัวแทน รับรอง หรือรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในแง่ของความเหมาะสมที่แท้จริงของผู้สมัครทุกคนสำหรับงานที่คุณต้องการรับสมัครอยู่

(จ) การใช้เว็บไซต์นี้เป็นการสมัครสมาชิก หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาทดลองใช้ (Free Trial) ข้อมูลบัตรเครดิตที่ระบุในระหว่างการลงทะเบียนจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนระดับการสมัครรับข้อมูลที่คุณเลือก คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่ารายละเอียดบัตรเครดิตของคุณมีอยู่ในปัจจุบัน การไม่ชำระเงินเมื่อถึงกำหนดชำระจะทำให้เกิดดอกเบี้ยขึ้นจากยอดเงินคงค้างพร้อมเบี้ยปรับ

(ฉ) ระดับการสมัครแต่ละครั้งจะให้สิทธิ์คุณกับจำนวนการสัมภาษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละเดือน (“เครดิตการสัมภาษณ์”) เมื่อมีการสัมภาษณ์จะถูกนำไปหักจากจำนวนเครดิตการสัมภาษณ์ของคุณ 

 

หากเครดิตการสัมภาษณ์ที่ไม่ได้ใช้ในระหว่างเดือนใดๆ จะถูกยกเลิก ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน คุณมีสิทธิ์เพิ่มระดับการสมัคร ปรับลดระดับการสมัคร ระงับ หรือยกเลิกการสมัครของคุณได้ตลอดเวลา

(ช) ถ้าบทสัมภาษณ์ที่คุณได้สร้างขึ้นและโพสต์ลงบทเว็ปไซต์และมีผู้ว่าจ้างสนใจนำไปใช้ คุณจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับค่าสมัครครั้งต่อไป


(ซ) คุณให้ความยินยอมและอนุญาตให้ อินเตอร์วีโว่ ใช้ชื่อ บริษัท และ / หรือโลโก้ของคุณในเนื้อหาส่งเสริมการขายหรือบนเว็บไซต์ตนเอง โดยมอบหมายให้ อินเตอร์วีโว่ เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องและไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด คุณอาจขอให้ อินเตอร์วีโว่ ยุติการใช้งานดังกล่าว ได้ โดยคำขอดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือ

9. ผู้เขียน - ข้อกำหนดเฉพาะ

หากคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ในฐานะผู้แต่ง ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้จะมีผลกับคุณ:

(ก) คุณยืนยันและรับรองว่าคุณมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์

(ข) คุณยืนยันและรับรองว่าคุณเป็นผู้เขียนสคริปต์บทสัมภาษณ์ที่คุณได้โพสต์ไว้ และคุณมีสิทธิ์ในการเผยแพร่และให้เนื้อหาดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม คุณต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือ ศีลธรรมของบุคคลอื่นใดในการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของคุณ


(ค) อินเตอร์วีโว่ จะให้สิทธิ์ผู้สร้างสรรค์บทสัมภาษณ์ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อคุณบนเว็บไซต์ การโพสต์บทสัมภาษณ์ใดๆ บนเว็บไซต์นี้ คุณจะให้สิทธิ์แก่ อินเตอร์วีโว่ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน ปรับใช้ และเผยแพร่เนื้อหาในบทสัมภาษณ์ ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในสัญญาอนุญาตย่อย ตามความจำเป็น สำหรับ อินเตอร์วีโว่ ในการจัดหาและดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ คุณสละสิทธิ์ที่คุณอาจมีในบทสัมภาษณ์

 

(ง) คุณจะได้รับการจ่ายเงินจากบทสัมภาษณ์ใดๆ ที่ถูกใช้โดยผู้ว่าจ้าง จำนวนการจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับระดับการสมัครของผู้ว่าจ้าง และสัดส่วนของบทสัมภาษณ์ที่นายจ้างใช้ซึ่งบทสัมภาษณ์ที่คุณได้นำเสนอ

 

10. การอนุญาตใช้เว็บไซต์

(ก) คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายและในลักษณะที่สอดคล้องกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

(ข) การใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการกระทำผิดทางอาญาและ / หรือทำให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหาย

(ค) คุณต้องไม่ กระทำการใดๆ ที่ปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร การจำหน่าย หรือแจกจ่ายสำหรับการชำระค่าข้อมูลใดๆ ซึ่งได้กระทำขึ้นโดยคุณผ่านเว็บไซต์ของเรา

11. ข้อจำกัดความรับผิดและการยกเว้นการรับประกัน

(ก) อินเตอร์วีโว่ จัดหาผู้สัมภาษณ์ "ตามสภาพ" (As Is Basis) และในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้สำหรับสิทธิทั้งหมด การเยียวยา การรับรับรอง และการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ไม่ถูกรวมถึง สิทธิ์การเยียวยา การรับรอง หรือการรับประกันดังกล่าว ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

(ข) อินเตอร์วีโว่ ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่สามารถตรวจสอบ คุณภาพของผู้สมัคร ผู้เขียนบทสัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์ การตอบกลับการสัมภาษณ์ หรืองานที่เสนอโดยนายจ้าง และไม่อนุมัติหรือตรวจสอบการติดต่อสื่อสารระหว่างนายจ้างและผู้สมัครที่ทำผ่านเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์และการติดต่อสื่อสารหรือการนัดหมายใด ๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

(ค) ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต อินเตอร์วีโว่ จะไม่รับผิดสำหรับการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือการตัดสินใจโดยคุณหรือบุคคลอื่นบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ และ อินเตอร์วีโว่ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ การสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น (รวมทั้งโดยประมาท) ที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยคุณในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ

(ง) ในกรณีที่ไม่สามารถยกเว้นความรับผิดของ อินเตอร์วีโว่ ในการดำเนินการในเว็บไซต์นี้ ความรับผิดของ อินเตอร์วีโว่ สำหรับคุณจะจำกัด เฉพาะการให้บริการที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในเว็บไซต์นี้อีกครั้ง หรือการจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่สาม เพื่อจัดหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริการของ อินเตอร์วีโว่ (ตามการพิจารณาของ อินเตอร์วีโว่)

(จ) ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต อินเตอร์วีโว่ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม, ผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจ (รวมถึงการสูญเสียกำไร, รายได้, สัญญา, โอกาส, ธุรกิจ ทั้งที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น) ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ

(ฉ) เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตามเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

12. สิทธิของ อินเตอร์วีโว่

(ก) เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ระงับ หรือยกเลิก การลงทะเบียน หรือการใช้งานผู้ใช้งานเว็บไซต์ใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงหากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงนี้

(ข) เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ระงับ หรือป้องกันไม่ให้มองเห็นเนื้อหาที่โพสต์ของคุณได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ

13. ข้อตกลงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ณ เวลาใดๆ เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรา หรือวิธีการที่เราให้บริการเว็บไซต์ 

 

การใช้งานเว็บไซต์ต่อไป หลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว เป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว และคุณจะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อได้เผยแพร่บนไซต์แล้ว ดังนั้น คุณจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว


14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้และการใช้เว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย และดำเนินการยื่นฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเท่านั้น

 

 

Welcome to our website. This website www.interviwo.com (Site) is owned and operated by Interviwo Pty Ltd (....). Should you continue to use the Site, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our Privacy Policy govern Interviwo Pty Ltd’s relationship with you in connection with this website. Should you not agree with any of the terms and conditions in this Agreement, please do not use the Site.

Your use of this website is subject to the following terms and conditions:

1. Definitions

Author means any User registered on the Site as an Author.

Candidate means any User registered on the Site as a Candidate.

Employer means any User registered on the Site as an Employer.

Interview means the completion of questions in an Interview Script by a Candidate, in response to an interview request from an Employer.

Interview Response means any content created by a Candidate during the performance of an Interview.

Interview Script means any content posted to the Site by Authors or Employers that is intended to be used by Employers for the evaluation of Candidates.

Posted Content means any content posted or uploaded to the Site by a User, including Interview Scripts, Interview Responses, Author profiles, Candidate profiles, Employer profiles, Employer role requirements and preferences, and such content may be in the form of data, videos, photos, documents, files, comments and other materials.

Site means the online employment marketplace that enables Employers to evaluate Candidates for potential job opportunities provided at www.interviwo.com and includes all future services, features or variations provided by us at www.interviwo.com.

Used means an Interview Script has been selected by an Employer, the Employer has requested a Candidate to complete the Interview, and the Employer has viewed the Candidate’s Interview Response.

User means any user of the Site, including Authors, Employers and Candidates, and includes you.

We or Interviwo means Interviwo Pty Ltd, and ‘us’, ‘our’ or any other similar word has the corresponding meaning in relation to Interviwo Pty Ltd.

You means you or any legal entity that you represent, when you become a User of the Site, and ‘your’ or any other similar word has the corresponding meaning in relation to you.

 

2. Contract

(a) This Agreement forms a contract between you and Interviwo, once you become a User of the Site, and governs our provision, and your use, of the Site.

(b) You acknowledge that when you registered as a User of the Site, you accepted the terms and conditions of this Agreement unconditionally by checking the ‘I agree’ option during registration.

(c) If you are using the Site on behalf of a legal entity, you acknowledge that your registration on the Site binds the legal entity that you represent, and you warrant that you have the authority to enter into contracts on behalf of, and to bind, the legal entity that you represent.

 

3. User Eligibility

(a) Interviwo does not knowingly accept User registrations from anyone under the age of 15 years.  If you register on the Site as a User, you represent and warrant to us that you are at least 15 years of age.

(b) Interviwo does not conduct background criminal checks on its Users.  If you become a User of the Site, you represent and warrant that you have not been convicted of an indictable offence in any jurisdiction, and are not required to be registered as a sex offender in any jurisdiction.  We reserve the right, to the extent permitted by law, to confirm your compliance with this clause.

(c) It is your responsibility to ensure that your access of the Site is legal and is not in breach of any laws that apply to you.

(d) Your account belongs to you, and is for your use only.  You must not authorise or cause any other person to use your account, and you must not transfer your account to anyone else.

 

4. Interviwo and you

(a) Interviwo provides an online marketplace that enables Employers to evaluate Candidates through the use of Interviews.

(b) The Site does not constitute advice in any form.  You should not make decisions solely on the basis of the Site, as it may not be sufficient or appropriate for your specific circumstances.

(c) Interviwo does not separately verify the Posted Content of Candidates, Employers or Authors.  We do not endorse or recommend any Candidate, Interview Script, Interview Response, or job that is offered by an Employer.  Interviwo will not be liable to you under any circumstance for decisions that you make based on your use of the Site.

(d) All intellectual property in the Site (that may include, either now or in the future, Interviwo’s compatibility assessment system) is owned and retained by Interviwo.  You must not copy, reproduce, modify, distribute or create derivative works from (or attempt to do any of those) any intellectual property of Interviwo.

 

5. Posted Content

(a) Once you are registered as a User, you are able to upload Posted Content to the Site.

(b) You are solely responsible for your Posted Content, and assume all liability in relation to it.  You must ensure that:

(i) your Posted Content is bona fide, true, accurate, correct and is not misleading;

(ii) your Posted Content is not rude, offensive, racist, inappropriate, and does not contain material that is contrary to any law applicable to you; and

(iii) you have the necessary rights to publish your Posted Content, and that your Posted Content does not infringe the intellectual property, copyright or moral rights of any other person;

and you indemnify us for any claim or loss we may suffer as a result of your Posted Content not complying with this Agreement.

(c) We have no obligation, but reserve the right, to monitor your Posted Content and remove it if we believe (in our absolute discretion) that your Posted Content does not comply with this Agreement.

(d) When you upload Posted Content, you automatically grant Interviwo an exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable, worldwide licence to use, reproduce, modify, adapt and publish the content in that Posted Content, including a right to sub-licence as necessary for Interviwo to provide and maintain the Site.  You waive any moral rights you may have in the Posted Content.

 

6. Security of Information and Privacy

(a) By using the Site, you are deemed to have accepted the terms of our Privacy Policy, which is published on the Site.

(b) The Site uses cookies to monitor browsing preferences.  If you allow cookies to be used, your Posted Content may be stored by us for use by third parties.

(c) Whilst we will abide by the terms of our Privacy Policy, we cannot guarantee the security of your information transmitted over the internet.  Therefore the transmission of any information or content on or through the Site is undertaken at your own risk.

 

7. Candidates – Particular Terms

If you registered on the Site as a Candidate, the following additional terms apply to you:

(a) You acknowledge and agree that we may search and assess your Posted Content in connection with us providing and maintaining the Site.  You may be contacted by Employers regarding Interviews and or job opportunities.

(b) You represent and warrant that any Interview Responses are created in good faith, and represent your own work.  You must not infringe the intellectual property, copyright or moral rights of any other person during the creation of an Interview Response.

(c) You acknowledge and agree that Interviwo does not, at any stage and notwithstanding the provision of the Site, make any representation, warranty or guarantee, express or implied, that jobs are available, that you will receive job offers, or that you will be contacted by Employers. You also acknowledge and agree that Interviwo does not make any representation, warranty or guarantee, express or implied, as to the actual suitability of any jobs offered by Employers to you.

 

8. Employers – Particular Terms

If you are registered on the Site as an Employer, the following additional terms apply to you:

(a) You must only use the Site in respect of bona fide employment opportunities that actually exist and are capable of being awarded to a suitable Candidate.

(b) You must not use the Site to recruit Candidates for any jobs which are unlawful, offensive, discriminatory or inappropriate, including but not limited to jobs with conditions that do not meet award conditions in the relevant jurisdiction or jobs involving unsafe working conditions.

(c) You acknowledge that you may be provided with personal details of Candidates (as provided to us through the Site).  You must only use such details for their intended purpose, and for no other purpose whatsoever.  You must not send advertisements, bulk email communications or any other ‘spam’ communications.

(d) You acknowledge and agree that Interviwo does not, at any stage and notwithstanding the provision of the Site, make any representation, warranty or guarantee, express or implied, that Candidates are available, that Candidates will meet your requirements, or that Interview Scripts or Interview Responses will meet your requirements.  You also acknowledge and agree that Interviwo does not make any representation, warranty or guarantee, express or implied, as to the actual suitability of any Candidates for the jobs you have available.

(e) Use of the Site is by way of subscription.  Following completion of any ‘Free Trial’ period, the credit card provided during registration will be charged for the amount of your chosen subscription level.  It is your responsibility to ensure your credit card details provided remain current. Failure to make payment when due will result in interest accruing on the outstanding amount at a penalty interest rate.

(f) Each subscription level entitles you to a different number of Interviews each month ( “Interview Credits”).  Interviews will only count towards your Interview Credits when they are used.  Any Interview Credits not Used within the relevant month will expire at the end of each month.  You have the right to upgrade, downgrade, suspend, or cancel, your subscription at any time.

(g) If Interview Scripts that you create and post on the Site are used by other Employers, you will be entitled to a rebate against your subscription fee.

(h) You consent to and allow Interviwo to use your company name and/or logo in any promotional material or on the Site itself, provided Interviwo’s representation is accurate and not misleading.  You may request that Interviwo cease any such use, and such request must be made in writing.

 

9. Authors – Particular Terms

If you registered on the Site as an Author, the following additional terms apply to you:

(a) You represent and warrant that you have expertise in the subject matter for which you contribute Interview Scripts.

(b) You represent and warrant that you authored the Interview Scripts you have posted, and that you have the rights to publish and provide such content to third parties.  You must not infringe the intellectual property, copyright or moral rights of any other person in publishing an Interview Script.

(c) Interviwo will attribute authorship of Interview Scripts that you create to you on the Site.  By posting any Interview Script on the Site, you automatically grant Interviwo an exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable, worldwide licence to use, reproduce, modify, adapt and publish the content in that Interview Script, including a right to sub-licence as necessary for Interviwo to provide and maintain the Site.  You waive any moral rights you may have in the Interview Script.

(d) You will receive payment for any Interview Scripts that are Used by Employers.  The amount payable depends on the applicable subscription level of the Employer, and the proportion of Interview Scripts Used by the Employer that your Interview Script represents. 

 

10. Authorised Use of the Site

(a) You may only use the Site for lawful purposes, and in a manner consistent with the nature and purpose of the Site.

(b) Unauthorised use of the Site may be a criminal offence and/or give rise to a claim for damages.

(c) You must not, under any circumstances without our prior written consent, on-sell or distribute for payment any information which is made available to you through the Site.

 

11. Limitation of Liability and Exclusion of Warranties

(a) Interviwo provides the Site on an ‘as is’ basis, and to the maximum extent permitted by law, all rights, remedies, warranties and guarantees in relation to the Site are excluded, whether such rights, remedies, warranties or guarantees are express or implied.

(b) Interviwo has no control over, and does not independently verify, the quality of Candidates, Authors, Interview Scripts, Interview Responses, or jobs offered by Employers, and does not approve or monitor any communications between Employers and Candidates made through the Site.  Use of the Site and any communications or appointments made through the Site are therefore entirely at your own risk.

(c) To the maximum extent permitted by law, Interviwo excludes all liability to you for any action taken, or decision made, by you or any other person on the basis of information provided on the Site, and Interviwo will not be responsible for any loss or damage howsoever caused (including through negligence) suffered or incurred by you in relation to your use of the Site. 

(d) To the extent that Interviwo’s liability in respect of the provision of the Site cannot be excluded, then Interviwo’s liability to you is limited to supplying the relevant services used on the Site again or paying the cost for a third party to supply the relevant services (at Interviwo’s discretion).

(e) To the maximum extent permitted by law, Interviwo will not be liable to you for any indirect, consequential or economic loss (including loss of profit, revenue, contract, opportunity, business, use or anticipated savings) under any circumstances in relation to your use of the Site.

(d) Every effort is made to keep the Site up and running smoothly.  However, we take no responsibility for, and will not be liable for, the Site being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

 

12. Interviwo’s Rights

(a) We reserve the right to refuse, suspend or cancel the registration or use of any User of the Site for any reason without notice, including if a User has breached this Agreement.

(b) We also reserve the right to remove, block or prevent from being visible any of your Posted Content, at any time and without compensation.

 

13. Agreement is subject to change

We may, at any time and in our absolute discretion, make changes to the terms and conditions of this Agreement, or to the way in which we provide the Site.  Your continued use of the Site after such changes will be confirmation that you have accepted the changes, and you will be bound by such changes once they have been published on the Site. You should therefore check the terms and conditions displayed on the Site from time to time.

 

14. Governing Law

This Agreement and your use of the Site is governed by the laws of Thailand, and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of that jurisdiction.