Terms & Condition

เงื่อนไขการใช้งานของ อินเตอร์วีโว่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์นี้ www.interviwo.com (เว็บไซต์) เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย บริษัท อินเตอร์วีโว่ จำกัด 

หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้อยู่ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะกำหนดความสัมพันธ์ กับ บริษัท อินเตอร์วีโว่ จำกัด ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้:

1. คำจำกัดความ

ผู้แต่ง หมายถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในไซต์ในฐานะผู้แต่ง

ผู้สมัคร หมายถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ในฐานะผู้สมัคร

นายจ้าง หมายถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ในฐานะนายจ้าง

สัมภาษณ์ หมายถึงการตอบคำถามโดยผู้สมัคร จากคำถามที่ร้องขอโดยนายจ้าง

การตอบสัมภาษณ์ หมายถึงเนื้อหาที่สร้างโดยผู้สมัครในระหว่างการสัมภาษณ์


บทสัมภาษณ์ หมายถึงเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์โดยผู้เขียนหรือนายจ้างซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างใช้เพื่อประเมินผลผู้สมัคร

เนื้อหาที่โพสต์ หมายถึงเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์หรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์โดยผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงบทสัมภาษณ์ คำตอบสัมภาษณ์ ประวัติผู้แต่ง ประวัติผู้สมัคร ประวัตินายจ้าง หน้าที่ที่นายจ้างต้องการ ข้อมูลอ้างอิง และเนื้อหาอื่นใด ที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลวิดีโอ ภาพถ่าย, เอกสาร, ไฟล์, ความคิดเห็นและข้อมูลอื่น ๆ

เว็บไซต์ หมายถึงพื้นที่การจ้างงานออนไลน์ที่ช่วยให้นายจ้างสามารถประเมินผู้สมัครรับโอกาสในการทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้ที่ บริษัท อินเตอร์วีโว่ จำกัด และรวมถึงบริการคุณลักษณะหรือรูปแบบในอนาคตทั้งหมดที่เรามีให้ที่ บริษัท อินเตอร์วีโว่ จำกัด

ใช้ หมายถึงบทสัมภาษณ์ได้รับการคัดเลือกโดยนายจ้าง และนายจ้างได้ขอให้ผู้สมัครกรอกบทสัมภาษณ์และนายจ้างได้ดูการตอบกลับการสัมภาษณ์ของผู้สมัคร

ผู้ใช้ หมายถึงผู้ใช้เว็บไซต์รวมทั้งผู้เขียนนายจ้างและผู้สมัครและรวมถึงคุณ

เรา หรือ อินเตอร์วีโว่ หมายถึง บริษัท อินเตอร์วีโว่ จำกัด และ 'เรา' 'ของเรา' หรือคำอื่นใดที่คล้ายคลึงกันมีความหมายตรงกับ บริษัท อินเตอร์วีโว่ จำกัด

คุณ หมายถึง คุณหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่คุณแสดงเมื่อคุณเป็นผู้ใช้เว็บไซต์และ "คุณ" หรือคำอื่นใดที่คล้ายกันมีความหมายตรงกับความสัมพันธ์ของคุณ

2. สัญญา

(ก) ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับ บริษัท อินเตอร์วีโว่ จำกัด เมื่อคุณเป็นผู้ใช้เว็บไซต์และควบคุมการให้บริการและการใช้เว็บไซต์ของเรา

(ข) คุณรับทราบว่าเมื่อคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้เว็บไซต์คุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของข้อตกลงฉบับนี้โดยปราศจากเงื่อนไขโดยเลือกตัวเลือก 'ฉันยอมรับ' ระหว่างการลงทะเบียน

(ค) หากคุณใช้เว็บไซต์ในนามของนิติบุคคล คุณรับทราบว่าการลงทะเบียนของคุณบนเว็บไซต์เป็นการผูกมัดนิติบุคคลที่คุณเป็นตัวแทนและคุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการทำสัญญาในนามของและเพื่อ ผูกมัดนิติบุคคลตามกฎหมายที่คุณเป็นตัวแทน

3. สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้

(ก) อินเตอร์วีโว่ ไม่ยอมรับการลงทะเบียนผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณลงทะเบียนบนไซต์ในฐานะผู้ใช้คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 13 ปี

(ข) อินเตอร์วีโว่ ไม่ดำเนินการตรวจสอบความผิดทางอาญาเบื้องหลังผู้ใช้ของตน หากคุณเป็นผู้ใช้เว็บไซต์คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลใด ๆ และไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศในเขตอำนาจศาลใด ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อนี้

(ค) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณเป็นไปตามกฎหมายและไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้กับคุณ

(ง) บัญชีของคุณเป็นของคุณและใช้สำหรับคุณเท่านั้น คุณต้องไม่อนุญาตหรือทำให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณและคุณจะต้องไม่โอนบัญชีไปให้บุคคลอื่น

4. อินเตอร์วีโว่ และคุณ

(ก) อินเตอร์วีโว่ เป็นตลาดออนไลน์ที่ช่วยให้นายจ้างสามารถประเมินผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์

(ข) เว็บไซต์ ไม่ได้ให้คำแนะนำในรูปแบบใด ๆ คุณไม่ควรตัดสินใจบนพื้นฐานของเว็บไซต์นี้เนื่องจากอาจไม่เพียงพอหรือเหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ

(ค) อินเตอร์วีโว่ ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์ของผู้สมัครนายจ้างหรือผู้ประพันธ์ เราไม่รับรองหรือแนะนำผู้สมัคร บทสัมภาษณ์ การตอบรับ หรืองานที่นายจ้างเสนอ 

อินเตอร์วีโว่ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณ ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ สำหรับการตัดสินใจที่คุณทำขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้

(ง) ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์ (ซึ่งอาจรวมถึงระบบการประเมินความเข้ากันได้ของ อินเตอร์วีโว่ ในปัจจุบันหรือในอนาคต) ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ อินเตอร์วีโว่ คุณต้องไม่ คัดลอก ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน แจกจ่าย หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบจาก (หรือพยายามทำสิ่งเหล่านี้) ทรัพย์สินทางปัญญาของ อินเตอร์วีโว่

5. โพสต์เนื้อหา

(ก) เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แล้วคุณสามารถอัพโหลดเนื้อหาที่โพสต์ลงในเว็บไซต์ได้

(ข) คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์ของคุณ แต่เพียงผู้เดียว และรับภาระทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว คุณต้องรับรองว่า:

(1) เนื้อหาที่โพสต์ของคุณเป็นจริงเที่ยงตรงถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิด

(2) เนื้อหาที่โพสต์ของคุณ ไม่มีความรุนแรง เป็นที่รังเกียจ เหยียดผิว ไม่เหมาะสม และไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้กับคุณ และ

(3) คุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการเผยแพร่เนื้อหาที่โพสต์ของคุณ และเนื้อหาโพสต์ของคุณไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิทางศีลธรรมของบุคคลอื่น

และคุณต้องปกป้องเรา สำหรับการเรียกร้องหรือการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเนื้อหาของคุณที่โพสต์ไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้

(ค) เราไม่มีภาระผูกพัน แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์ของคุณ และลบออก หากเราเชื่อว่าเนื้อหาที่โพสต์ของคุณไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้

(ง) เมื่อคุณอัพโหลดเนื้อหาที่โพสต์ คุณจะให้สิทธิ์ อินเตอร์วีโว่ โดยอิสระในการใช้ทำซ้ำ แก้ไข ปรับ ใช้และเผยแพร่เนื้อหาในเนื้อหาที่โพสต์ ซึ่งรวมถึง สิทธิ์ในสัญญาอนุญาตย่อย ตามความจำเป็น สำหรับ อินเตอร์วีโว่ ในการจัดหาและดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ คุณสละสิทธิ์ที่คุณอาจมีในเนื้อหาที่โพสต์ให้แก่ อินเตอร์วีโว่

6. ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

(ก) เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในนโยบายส่วนบุคคลของเราซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์

(ข) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า การเรียกดู หากคุณอนุญาตให้ใช้คุกกี้ เนื้อหาที่โพสต์ของคุณอาจจัดเก็บโดยเราเพื่อใช้โดยบุคคลที่สาม

(ค) ภายใต้ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การส่งผ่านข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ในหรือผ่านทางเว็บไซต์จะต้องรับผิดชอบด้วยตัวคุณเอง

7. ผู้สมัคร - ข้อกำหนดเฉพาะ

หากคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ในฐานะผู้สมัคร ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้จะมีผลกับคุณ:

(ก) คุณรับทราบและยอมรับว่า เราอาจค้นหาและประเมินเนื้อหาที่โพสต์ของคุณเกี่ยวกับเรา เพื่อใช้ในการจัดหาและดูแลเว็บไซต์ คุณอาจได้รับการติดต่อจากนายจ้าง เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ และหรือโอกาสในการทำงาน

(ข) คุณยืนยัน และรับรอง ว่า การตอบกลับคำสัมภาษณ์ใด ๆ จะเกิดขึ้นโดยสุจริต และแสดงถึงงานของคุณเอง คุณต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิทางศีลธรรมของบุคคลอื่นในระหว่างการสร้างคำตอบหรือขณะสัมภาษณ์

(ค) คุณรับทราบและตกลงว่า อินเตอร์วีโว่ ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดของเว็บไซต์ ในการเป็นตัวแทน รับรอง หรือรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย ซึ่งมีอยู่ว่าคุณจะได้รับข้อเสนองาน หรือคุณจะได้รับการติดต่อจากนายจ้าง นอกจากนี้คุณยังรับทราบและยอมรับว่า อินเตอร์วีโว่ ไม่ได้เป็นตัวแทน รับรอง หรือการรับประกันใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในแง่ของความเหมาะสมที่แท้จริงของงานใดๆ ที่นายจ้างเสนอให้คุณ

8. นายจ้าง - ข้อกำหนดเฉพาะ

หากคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์ในฐานะนายจ้าง ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้จะมีผลกับคุณ:

(ก) คุณต้องใช้เว็บไซต์นี้เพื่อโอกาสในการทำงานโดยสุจริตที่มีอยู่จริงและสามารถมอบแก่ผู้สมัครที่เหมาะสมได้

(ข) คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อรับสมัครงานสำหรับงานที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะ งานที่มีเงื่อนไขที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขในการรับสมัครในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

(ค) คุณรับทราบว่าคุณอาจได้รับรายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัคร (ตามที่เราได้รับผ่านเว็บไซต์) คุณต้องใช้รายละเอียดดังกล่าวตามวัตถุประสงค์และไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใด คุณต้องไม่ส่งโฆษณาการสื่อสารทางอีเมลจำนวนมาก หรือการติดต่อสื่อสารแบบ "สแปม" อื่น ๆ

(ง) คุณรับทราบและยอมรับว่า อินเตอร์วีโว่ ไม่ได้ดำเนินการใดๆ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดของเว็บไซต์ ในการเป็นตัวแทน รับรอง หรือการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งผู้สมัครมีความเหมาะกับงาน ผู้สมัครจะตอบสนองความต้องการของคุณ หรือบทสัมภาษณ์ หรือคำตอบจากการสัมภาษณ์จะตอบสนองความต้องการของคุณ นอกจากนี้คุณยังรับทราบและยอมรับว่า อินเตอร์วีโว่ ไม่ได้เป็นตัวแทน รับรอง หรือรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในแง่ของความเหมาะสมที่แท้จริงของผู้สมัครทุกคนสำหรับงานที่คุณต้องการรับสมัครอยู่

(จ) การใช้เว็บไซต์นี้เป็นการสมัครสมาชิก หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาทดลองใช้ (Free Trial) ข้อมูลบัตรเครดิตที่ระบุในระหว่างการลงทะเบียนจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนระดับการสมัครรับข้อมูลที่คุณเลือก คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่ารายละเอียดบัตรเครดิตของคุณมีอยู่ในปัจจุบัน การไม่ชำระเงินเมื่อถึงกำหนดชำระจะทำให้เกิดดอกเบี้ยขึ้นจากยอดเงินคงค้างพร้อมเบี้ยปรับ

(ฉ) ระดับการสมัครแต่ละครั้งจะให้สิทธิ์คุณกับจำนวนการสัมภาษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละเดือน (“เครดิตการสัมภาษณ์”) เมื่อมีการสัมภาษณ์จะถูกนำไปหักจากจำนวนเครดิตการสัมภาษณ์ของคุณ 

หากเครดิตการสัมภาษณ์ที่ไม่ได้ใช้ในระหว่างเดือนใดๆ จะถูกยกเลิก ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน คุณมีสิทธิ์เพิ่มระดับการสมัคร ปรับลดระดับการสมัคร ระงับ หรือยกเลิกการสมัครของคุณได้ตลอดเวลา

(ช) ถ้าบทสัมภาษณ์ที่คุณได้สร้างขึ้นและโพสต์ลงบทเว็ปไซต์และมีผู้ว่าจ้างสนใจนำไปใช้ คุณจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับค่าสมัครครั้งต่อไป


(ซ) คุณให้ความยินยอมและอนุญาตให้ อินเตอร์วีโว่ ใช้ชื่อ บริษัท และ / หรือโลโก้ของคุณในเนื้อหาส่งเสริมการขายหรือบนเว็บไซต์ตนเอง โดยมอบหมายให้ อินเตอร์วีโว่ เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องและไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด คุณอาจขอให้ อินเตอร์วีโว่ ยุติการใช้งานดังกล่าว ได้ โดยคำขอดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือ

9. ผู้เขียน - ข้อกำหนดเฉพาะ

หากคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ในฐานะผู้แต่ง ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้จะมีผลกับคุณ:

(ก) คุณยืนยันและรับรองว่าคุณมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์

(ข) คุณยืนยันและรับรองว่าคุณเป็นผู้เขียนสคริปต์บทสัมภาษณ์ที่คุณได้โพสต์ไว้ และคุณมีสิทธิ์ในการเผยแพร่และให้เนื้อหาดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม คุณต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือ ศีลธรรมของบุคคลอื่นใดในการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของคุณ


(ค) อินเตอร์วีโว่ จะให้สิทธิ์ผู้สร้างสรรค์บทสัมภาษณ์ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อคุณบนเว็บไซต์ การโพสต์บทสัมภาษณ์ใดๆ บนเว็บไซต์นี้ คุณจะให้สิทธิ์แก่ อินเตอร์วีโว่ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน ปรับใช้ และเผยแพร่เนื้อหาในบทสัมภาษณ์ ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในสัญญาอนุญาตย่อย ตามความจำเป็น สำหรับ อินเตอร์วีโว่ ในการจัดหาและดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ คุณสละสิทธิ์ที่คุณอาจมีในบทสัมภาษณ์

(ง) คุณจะได้รับการจ่ายเงินจากบทสัมภาษณ์ใดๆ ที่ถูกใช้โดยผู้ว่าจ้าง จำนวนการจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับระดับการสมัครของผู้ว่าจ้าง และสัดส่วนของบทสัมภาษณ์ที่นายจ้างใช้ซึ่งบทสัมภาษณ์ที่คุณได้นำเสนอ

10. การอนุญาตใช้เว็บไซต์

(ก) คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายและในลักษณะที่สอดคล้องกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

(ข) การใช้เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการกระทำผิดทางอาญาและ / หรือทำให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหาย

(ค) คุณต้องไม่ กระทำการใดๆ ที่ปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร การจำหน่าย หรือแจกจ่ายสำหรับการชำระค่าข้อมูลใดๆ ซึ่งได้กระทำขึ้นโดยคุณผ่านเว็บไซต์ของเรา

11. ข้อจำกัดความรับผิดและการยกเว้นการรับประกัน

(ก) อินเตอร์วีโว่ จัดหาผู้สัมภาษณ์ "ตามสภาพ" (As Is Basis) และในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้สำหรับสิทธิทั้งหมด การเยียวยา การรับรับรอง และการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ไม่ถูกรวมถึง สิทธิ์การเยียวยา การรับรอง หรือการรับประกันดังกล่าว ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

(ข) อินเตอร์วีโว่ ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่สามารถตรวจสอบ คุณภาพของผู้สมัคร ผู้เขียนบทสัมภาษณ์ บทสัมภาษณ์ การตอบกลับการสัมภาษณ์ หรืองานที่เสนอโดยนายจ้าง และไม่อนุมัติหรือตรวจสอบการติดต่อสื่อสารระหว่างนายจ้างและผู้สมัครที่ทำผ่านเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์และการติดต่อสื่อสารหรือการนัดหมายใด ๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

(ค) ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต อินเตอร์วีโว่ จะไม่รับผิดสำหรับการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือการตัดสินใจโดยคุณหรือบุคคลอื่นบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ และ อินเตอร์วีโว่ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ การสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น (รวมทั้งโดยประมาท) ที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยคุณในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ

(ง) ในกรณีที่ไม่สามารถยกเว้นความรับผิดของ อินเตอร์วีโว่ ในการดำเนินการในเว็บไซต์นี้ ความรับผิดของ อินเตอร์วีโว่ สำหรับคุณจะจำกัด เฉพาะการให้บริการที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในเว็บไซต์นี้อีกครั้ง หรือการจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่สาม เพื่อจัดหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริการของ อินเตอร์วีโว่ (ตามการพิจารณาของ อินเตอร์วีโว่)

(จ) ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต อินเตอร์วีโว่ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม, ผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจ (รวมถึงการสูญเสียกำไร, รายได้, สัญญา, โอกาส, ธุรกิจ ทั้งที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น) ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ

(ฉ) เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตามเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

12. สิทธิของ อินเตอร์วีโว่

(ก) เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ระงับ หรือยกเลิก การลงทะเบียน หรือการใช้งานผู้ใช้งานเว็บไซต์ใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงหากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงนี้

(ข) เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ระงับ หรือป้องกันไม่ให้มองเห็นเนื้อหาที่โพสต์ของคุณได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องชดเชยใดๆ

13. ข้อตกลงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ณ เวลาใดๆ เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรา หรือวิธีการที่เราให้บริการเว็บไซต์ 

การใช้งานเว็บไซต์ต่อไป หลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว เป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว และคุณจะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อได้เผยแพร่บนไซต์แล้ว ดังนั้น คุณจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว


14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้และการใช้เว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย และดำเนินการยื่นฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเท่านั้น